Privacy statement

Wie zijn we?

De Participatieprijs Werkgevers Regio Zuid-Kennemerland is een initiatief van het Werkgevers Servicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond (WSP).

Welke werkgever levert een topprestatie bij het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Het aan het werk helpen en houden van deze medewerkers gaat niet vanzelf. Het vraagt om echte motivatie van beide kanten en het vraagt inspanningen van alle betrokkenen.

De nieuwe Participatieprijs voor werkgevers wil succesvolle voorbeelden van werkgevers in beeld brengen en waarderen.

Bij al onze dienstverlening  verwerken we een veelheid van persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

– e-mail: info@participatieprijswerkgevers.nl

– website: www. participatieprijswerkgevers.nl

Waarom dit statement?

Wij zijn ervoor verantwoordelijk uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Wij willen onder andere transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren wij u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

 1. Soorten gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • Contactgegevens: zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 1. Doelen van de verwerking van gegevens

Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld en verwerkt in het kader van het evenement waarvoor u zich heeft aangemeld of bent voorgedragen. Dit gebeurt via het contactformulier op de website van Participatieprijs.

We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. We bewaren niet meer gegevens dan noodzakelijk is en doen dit niet langer dan nodig is.

 1. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • De uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
 1. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben.

 1. Foto- en filmopnames

Van genomineerde bedrijven worden foto- en filmopnames gemaakt. Het is mogelijk dat hierbij personen gefilmd worden. Hierbij dient het te filmen filmen bedrijf te zorgen voor toestemming van betreffende persoon. Participatieprijs Werkgevers kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Tijdens het evenement zelf worden ook foto’s en filmopnames gemaakt. Dit maken wij tijdens elk evenement actief bekend, waarna u keuze hebt bij de fotograaf aan te geven als u niet gefotografeerd wenst te worden.

 1. Informatie, wijziging en bezwaar

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • Of wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • Beperking van uw persoonsgegevens;
 • Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • Overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;
 • Overleg met onze Privacy officer/functionaris gegevensbescherming Karin Smit te bereiken via e-mail: fg@paswerk.nl.
 • Vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

Let op: Het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

 1. Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Hierbij mag u onder andere denken aan inlogprocedures met unieke gebruikersnaam en wachtwoord.

 1. Verstrekken van gegevens aan derden

Participatieprijs Werkgevers verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven.

 1. Wijzigingen van de Privacy statement

Het kan voorkomen dat wij dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

 1. Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons onze functionaris gegevensbescherming.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl