Komende week is in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond de grote Week van het werk. Het doel van deze actieweek is om zoveel mogelijk werkgevers met vacatures en werkzoekenden met elkaar in contact te brengen en matches te realiseren. Er worden maar liefst zes bijeenkomsten georganiseerd. Deze bieden volop mogelijkheden voor kennismaking, oriëntatie, verdieping en concrete afspraken tussen werkzoekenden en werkgevers. De meest opvallende bijeenkomst is de Banenbeurs op donderdag 4 oktober tussen 10.00 en 15.00 uur in de Grote of Sint Bavo kerk in Haarlem. Alle werkzoekenden in de zeven regiogemeenten zijn hier welkom. Er staan totaal zo’n 70 werkgevers en bemiddelingsbedrijven met concrete vacatures. De organisatie verwacht hier minimaal 3.000 bezoekers. Bij vier kleinere bijeenkomsten op dinsdag 2 en woensdag 3 oktober ligt de focus op speciale doelgroepen werkzoekenden: 50-plussers, statushouders, kandidaten uit het Doelgroepregister en kandidaten uit de GGZ. Voor deze bijeenkomsten in Beverwijk, IJmuiden, Heemstede en Haarlem worden uitnodigingen verstuurd. De zesde en laatste bijeenkomst is gericht op werkgevers. Dat is de prijsuitreiking van de Participatieprijs werkgevers voor de regio Zuid-Kennemerland. Dit evenement is op donderdag 4 oktober in Haarlem. Het is bedoeld om werkgevers te stimuleren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen en te houden. De Week van het werk is een initiatief van het Werkgevers Servicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond.