Deelnamecriteria

Dit zijn op hoofdlijnen de deelnamecriteria voor de wedstrijd.

  1. De wedstrijd richt zich op alle werkgevers, ongeacht hun invalshoek (commerciële bedrijven en non-profit organisaties), ongeacht hun omvang en branche.
  2. Geografisch is deze prijs gericht op werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die wonen en werken binnen de regio Zuid-Kennemerland (gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort).
  3. Werkgevers van mensen die in deze regio wonen, maar buiten deze regio werken kunnen niet mee doen.
  4. Werkgevers die (ook) buiten de regio gevestigd zijn, maar die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die wonen in de regio Zuid-Kennemerland ook in de regio Zuid-Kennemerland aan het werk hebben, kunnen wel mee doen.
  5. Werkgevers in de regio IJmond (gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk) worden bediend door IJmond Werkt! Award, de equivalent van de Participatieprijs werkgevers voor de regio Zuid-Kennemerland. Zij kunnen daarom niet mee doen.
  6. Uitgesloten van deelname zijn de arbeidsorganisaties die direct of indirect bij arbeidsmarkt, participatie, arbeidsbemiddeling, specifieke opleidings- en leerwerkbedrijven en/of de prijs betrokken zijn (zoals bijvoorbeeld de vier gemeenten in Zuid-Kennemerland zelf, hun eigen organisaties en ondernemingen, UWV, sec bemiddelingsbedrijven, sec uitzendbureaus, IJmond Werkt!, Paswerk, Werkpas Holding).