Wedstrijdproces

De wedstrijd is als volgt opgebouwd.

Fase 1: Informatiefase

Elke werkgever kan zich laten informeren over de wedstrijd en eventuele deelname. Iedereen kan bij de wedstrijdorganisatie een mogelijke kandidaat aanbevelen. De wedstrijdorganisatie neemt dan contact op met die werkgever over mogelijke deelname. Ook kan elke werkgever zichzelf als kandidaat aanmelden bij de wedstrijdorganisatie. Tijdens de wedstrijd is het niet relevant of de werkgever zichzelf kandideert of door een derde wordt voorgedragen.

Fase 2: Aanmeldfase

De werkgever die als kandidaat aan de wedstrijd wil en kan deelnemen ( op eigen initiatief of op aanbeveling van een derde) levert het ingevulde informatieformulier in bij de organisatie. Het informatieformulier heeft als inhoud: (1)  facts & figures over de werkgever en de werkgelegenheid, (2) het hrm-beleid en (3) de specifieke aspecten inzake mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die in de organisatie werken. Met het volledig en tijdig verstrekken van deze informatie is de werkgever kandidaat van de wedstrijd.

Fase 3: Selectiefase

De jury selecteert uit alle deelnemende kandidaten de drie finalisten. Deze worden aan een nader onderzoek onderworpen. Elke finalist wordt op zijn eigen (hoofd-) locatie door een jurydelegatie (zo mogelijk voltallig) bezocht voor gesprekken. Tijdens dit bezoek voert de jury interviewgesprekken met (1) de hoogst verantwoordelijke voor de bedrijfsstrategie, (2) de manager die in of onder de directie verantwoordelijk is voor hrm en (3) minimaal twee medewerkers. Tijdens het bezoek is het mogelijk om een korte bedrijfsrondleiding te doen. Bij die rondleiding wil de jury graag ook kennis maken met een of meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op hun werkplekken.

Fase 4: Finalefase

De wedstrijd eindigt met de Finalebijeenkomst op donderdag 14 november 2024. Aan het programma wordt nog gewerkt. In elk geval zal tijdens het officiële programma aandacht worden gegeven aan (1) de doelstelling van wedstrijd en prijs; (2) de wedstrijd zelf; (3) presentatie van de drie finalisten en (4) de bekendmaking van jurybeslissing over de winnaar 2024.

P.S. Pas na de Selectiefase worden de namen van de drie finalisten openbaar gemaakt. Namen van andere kandidaten die aan de wedstrijd mee doen worden NIET door de wedstrijdorganisatie en jury bekendgemaakt.