Het staat vast dat het arbeidspotentieel in ons land groter is dan we denken. Er zijn mensen waarvan we zeggen dat ze ‘een afstand tot de arbeidsmarkt’ hebben, maar wij durven de discussie aan. Heeft de arbeidsmarkt niet een afstand tot sommige kandidaten? In elk geval heeft iedereen die bij een goed werkende arbeidsmarkt betrokken is de opdracht om wat nog niet passend is, passend te maken.

In 2018 startten wij de wedstrijd om de Participatieprijs werkgevers in de regio Zuid-Kennemerland met een helder doel: meer werkgevers informeren en inspireren om verder te kijken bij vacatures. In een krappe arbeidsmarkt is de zoektocht naar passende kandidaten niet echt gemakkelijk. Maar steeds meer werkgevers doen mee aan inclusief werkgeven en vinden zo (meer) geschikte medewerkers.

De eerste drie edities van de werkgeversprijs leveren ons negen voorbeeld- werkgevers op. Stuk voor stuk met eerlijke verhalen over die zoektocht. De les is: het gaat niet vanzelf, maar het kan werkgever en alle medewerkers zo veel opleveren. In deze fotobundel tonen wij de negen werkgevers tijdens de wedstrijden en tijdens de jaarbijeenkomsten. Kijk en luister naar hun verhalen op onze website. En doe mee: met inclusief werkgeven, met elkaar inspireren en misschien wel met de volgende editie van de wedstrijd…..

Bekijk hier de fotobundel 2018-2021

participatieprijs-werkgevers-2018-2021-fotobundel-cover

Wil je een gedrukt exemplaar ontvangen? Mail dan naar info@participatieprijswerkgevers.nl.