Newasco Van Houten (textielservice), PWN (water) en Vos Supermarkten (detailhandel) zijn de drie laatste kandidaten voor de Participatieprijs werkgevers. De jury van deze nieuwe wedstrijd heeft deze drie werkgevers geselecteerd uit vijf kandidaten. De prijs richt zich op werkgevers die zich in het bijzonder inzetten voor werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met ‘inclusief werkgeven’ worden de talenten van elke werknemer naar vermogen ingezet in de organisatie. Dit is in de eerste plaats goed voor werknemers en werkgever, maar het is ook maatschappelijk interessant. Meer mensen aan het werk, minder mensen aan de kant van de arbeidsmarkt. Het Werkgevers Servicepunt voor Zuid-Kennemerland en IJmond wil met deze prijs voorbeeldwerkgevers in het zonnetje zetten en het ‘inclusief werkgeven’ bekender maken bij alle werkgevers. De selectiebeslissingen voor deze prijs liggen geheel bij een onafhankelijke jury van deskundigen uit deze regio. De prijsuitreiking aan een van de drie werkgevers (tijdens de Week van het werk) is op donderdagmiddag 4 oktober in de Grote Vermaning Kerkzaal in Haarlem. Meer informatie over wedstrijd en prijsuitreiking is te vinden op www.participatieprijswerkgevers.nl. Tijdig aanmelden voor de bijeenkomst is noodzakelijk.

LogoParticipatiePrijsWerkgevers_def_HRthumbnail_participatieprijs werkgevers

Het is de eerste keer dat de Werkgeversprijs Participatie in de regio Haarlem wordt uitgereikt.