Door de Corona crisis konden wij dit jaar geen wedstrijd organiseren. Daarom is er ook geen uitreiking van de prijs, maar de geplande bijeenkomst op donderdag 8 oktober gaat wel door. Het belang van sociale werkgelegenheid is echter onverminderd groot. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen en houden is en blijft heel noodzakelijk en vruchtbaar. Werkgevers hierover informeren en hen stimuleren om dit te (blijven) doen, dat is het belangrijkste doel van deze jaarbijeenkomst. Elkaar ontmoeten en spreken, succesverhalen horen, maar ook praktische drempels overbruggen, vragen beantwoorden en nieuwe contacten leggen. Van elk werkgever een participatiewinnaar maken. Wij hebben de toezegging van Job Cohen (bestuursvoorzitter van brancheorganisatie Cedris) dat hij komt spreken. Hij zal het hebben over het arbeidsmarktbeleid, specifiek voor mensen met een arbeidsbeperking.

job cohen