Dit is het rapport van de vakjury van de Participatieprijs werkgevers Regio Zuid-Kennemerland editie 2022.

Introductie

Voor de vierde keer kennen wij de Participatieprijs werkgevers voor de regio Zuid-Kennemerland toe, een initiatief van het Werkgevers Servicepunt Zuid-Kennemerland. Voorheen kende de regio de jaarlijkse prijs voor sociaal werkgeverschap, de zogeheten Paswerk Prijs voor sociaal ondernemen. In de eerste zes jaar lag de focus op werkgevers die medewerkers uit de sociale werkvoorziening aan werk hielpen en hielden. De laatste vier jaren was de focus al verbreed naar werkgevers van medewerkers uit verschillende doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inmiddels weten we niet beter dan dat we alle werkgevers (profit, non-profit, overheid) medeverantwoordelijk zijn voor het bieden van werk aan mensen die (op het eerste gezicht) een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Gelukkig zien steeds meer werkgevers dat deze mensen meer zijn dan hun beperking. Zij zien de sociaal-maatschappelijke waarde van inclusief werkgeven: iedereen verdient een arbeidspositie die past bij de eigen competenties en persoonlijke ontwikkeling. Daar komt de economische waarde van inclusief werkgeven bij. De krapte op de arbeidsmarkt nodigt werkgevers uit om verder te kijken dan de voor de hand liggende doelgroepen.

Doelstelling

De hoofddoelstelling van de Participatieprijs Werkgevers Regio Zuid-Kennemerland is het bevorderen van de duurzame arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met de serieus georganiseerde wedstrijd, de drukbezochte jaarbijeenkomst en de eervolle prijs worden voorbeeld-werkgevers op het gebied van inclusief werkgeven proactief in beeld gebracht en als ambassadeur van inclusief werkgeven ingezet.

De prijs richt zich op alle werkgevers in profit en non-profit sectoren, ongeacht hun omvang en branche. Geografisch geldt de prijs voor werkgevers die met hun werkgelegenheid (ook) gevestigd en actief zijn binnen de regio Zuid-Kennemerland (de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort) aangevuld met Cruquius als bedrijfsvestigingsplaats van participatiebedrijf Spaarne Werkt.

De wedstrijd

Om mee te doen aan de wedstrijd moet een kandidaat voldoen aan de deelnamecriteria. Deze zijn transparant en openbaar gepubliceerd op de website www.participatieprijswerkgevers.nl/wedstrijd/deelnamecriteria. Een werkgever die eerder aan de wedstrijd deel heeft genomen kan in de periode tot vijf jaar na het jaar van deelname niet deelnemen aan de wedstrijd.

Het wedstrijdproces bestaat uit de volgende fasering:

 • Fase 1: Informatiefase
 • Fase 2: Aanmeldfase
 • Fase 3: Selectiefase
 • Fase 4: Finalefase.

De vakjury 

De prijs is een vakjuryprijs en geen publieks- of populariteitsprijs. De jury is onafhankelijk en bestaat uit vijf personen, inclusief de juryvoorzitter. De juryleden zijn elk individueel deskundig en ervaren in een of meer disciplines binnen het sociaal domein: hrm, arbeidsontwikkeling, arbeidsparticipatie en arbeidsmarkt. De gevarieerde samenstelling van de jury biedt de gewenste synergie. Alle selectiebeslissingen in de wedstrijd worden exclusief en zelfstandig genomen door de jury.

De jury 2022 is als volgt samengesteld:

 • Edwin Teljeur, Ondernemer/adviseur sociaal ondernemen (Juryvoorzitter)
 • Jeroen Coops, Directeur van Spaarne Werkt (Jurylid)
 • Ella Zander, Directeur-eigenaar Ruud Zander Schoonmaakbedrijf (Jurylid)
 • Linda Rodenhuis, HR business partner bij Ons Tweede Thuis (Jurylid)
 • Birgitte Duijff, HR manager Overdie Metaal Recycling Group (Jurylid)

Selectieproces finalisten

De selectie van de drie finalisten is gebeurd door de deelnemers te beoordelen op basis van de selectiecriteria. Deze zijn deels kwantitatief, dus aantallen en relatieve verhoudingen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en de totale populatie. En de selectiecriteria zijn deels kwalitatief, zoals o.a. het beleid ten aanzien van deze doelgroep, alsmede de motivatie en inspanningen voor inclusief werkgeven. Ook is gekeken in hoeverre de werkgever zich al manifesteert en verder kan optreden als ambassadeur van inclusief werkgeven. De selectiecriteria zijn transparant en openbaar gepubliceerd op de website www.participatieprijswerkgevers.nl/wedstrijd/selectiecriteria. Op basis van de aangeleverde informatie door de kandidaten heeft de jury de drie finalisten geselecteerd, te weten (in alfabetische volgorde):

 • Fenicks
 • Molano
 • The Giftmakers. 

Selectieproces winnaar

De jury heeft alle drie finalisten bezocht. Tijdens elk bezoek zijn er twee gesprekken gevoerd:

 1. Met de ondernemer of (indien meerdere ondernemers) een van de ondernemers, specifiek de ondernemer die verantwoordelijk is voor het hrm-beleid en het inzetten van medewerkers uit de doelgroep.
 2. Met een of meer medewerkers uit de doelgroep.

De jury mocht in elk bedrijf even rondkijken, medewerkers aan het werk zien en de sfeer proeven.

In de gesprekken is de jury verder ingegaan op de daadwerkelijke motivatie van de werkgevers om medewerkers uit de doelgroep aan het werk te helpen en te houden. Daarnaast zijn er zaken besproken zoals in hoeverre inclusief werkgeven is ingebed in beleid en bedrijfscultuur, hoe de samenwerking met andere collega’s verloopt en of wordt gewerkt aan ontwikkeling en training e.d. Ook is gekeken welke activiteiten nog aanvullend worden ontwikkeld op het gebied van inclusief werkgeven, die bijdragen tot een betere arbeidsparticipatie van de collega’s uit de doelgroep.

De jury heeft per finalist ook kennis genomen van twee interviews:

 • Het interview op film, gemaakt voor de jaarbijeenkomst (onder embargo)
 • Het media-interview, gemaakt voor externe communicatie door organisatie en finalisten.

De jury heeft ook kennis genomen van:

 • Het door elke finalist ingediende informatieformulier met concrete antwoorden op de vragen in het kader van de deelnamecriteria en van de selectiecriteria (al dan niet met latere aanvullingen).
 • Openbare informatie over de finalisten op internet e.d.

Winnaar 2022

De jury heeft drie uitstekende finalisten geïnterviewd en beoordeeld en is overal enthousiast ontvangen. Opvallend was daarbij hoeveel tijd er werd uitgetrokken voor de bezoeken. Overal proefde de jury bezieling bij iedereen in de bedrijven. De finalisten zijn alle drie uitstekende voorbeelden voor andere werkgevers, in de regio Zuid-Kennemerland, maar volgens de jury ook daarbuiten, binnen en buiten hun eigen branches.

De finalisten hebben allemaal passie voor inclusief werkgeven en zijn zonder uitzondering erg betrokken bij  al hun medewerkers. Daarnaast vond de jury het meer dan fijn om te constateren dat alle medewerkers van de finalisten die zij gesproken hebben erg enthousiast waren over hun eigen werkgever, over de geboden kansen en over de begeleiding die zij ondervinden in het dagelijkse werk. Ook over de samenwerking met andere collega’s waren zij onverdeeld positief.

Alle drie finalisten bieden goede, kwantitatieve prestaties op het gebied van inclusief werkgeven. De winnaar is bepaald door te kijken naar zaken, zoals in welke mate de medewerkers zich betrokken voelen bij de werkgever en in hoeverre arbeidsparticipatie zich vanuit innerlijke drive en intrinsieke motivatie ontwikkelt. Ook is gekeken naar het extern uit (kunnen) uitdragen van inclusief werkgeven. De winnaar van 2022 onderscheidt zich met name door de persoonlijke band en de intrinsieke motivatie om blijvend betekenisvol te willen ondernemen en te werkgeven.

In het beslissende juryberaad zijn de drie finalisten aan alle selectiecriteria getoetst en zijn de drie finalisten in deze context met elkaar vergeleken. Dit juryberaad heeft geleid tot deze definitieve, unanieme keuze van de winnaar van de Participatieprijs werkgevers Regio Zuid-Kennemerland 2022: Fenicks!

In dit pdf bestand staat per finalist (wederom alfabetisch) de bevindingen en observaties van de jury.